12 tips om je brandstofverbruik te verminderen

De Kunst van Zuinig Rijden: Tanken Zonder Je Portemonnee te Tanken!”

In een tijdperk waarin mobiliteit essentieel is, maar de brandstofprijzen omhoog schieten, vraagt iedere automobilist zich af hoe hij meer kilometers uit elke druppel brandstof kan halen. Het goede nieuws is dat er tal van manieren zijn om je brandstofverbruik te verminderen, zonder in te boeten aan efficiëntie of rijplezier. Van rijgewoonten tot slimme technologie, dit artikel onthult hoe je jezelf kunt positioneren in de bestuurdersstoel van besparingen.

1. Rijden met Verstand: Efficiëntie Begint bij de Bestuurder

Veel automobilisten realiseren zich niet dat hun rijstijl direct invloed heeft op hun brandstofverbruik. Hier zijn enkele slimme tips om je rij-efficiëntie te verhogen:

 • Anticipeer op het Verkeer: Door vooruit te kijken en te anticiperen op wat er gebeurt, kun je het remmen en abrupt optrekken verminderen, wat een significante invloed heeft op je brandstofverbruik.
 • Hou je aan de Snelheidslimiet: Hogere snelheden betekenen hoger brandstofverbruik. Rijden met een constante snelheid, bij voorkeur met behulp van cruise control, kan helpen om je verbruik te minimaliseren.
 • Schakel Tijdig Op: Probeer bij een lager toerental op te schakelen als je een handgeschakelde auto rijdt. Dit kan het brandstofverbruik verminderen.

2. Onderhoud, Onderhoud, Onderhoud: Een Goed Verzorgde Auto is een Zuinige Auto

Regelmatig onderhoud van je voertuig is niet alleen essentieel voor de levensduur van je auto, maar ook voor het brandstofverbruik.

 • Bandenspanning: Rijden met de juiste bandenspanning kan het rolweerstand verminderen en daarmee het brandstofverbruik. Controleer regelmatig de spanning van de autobanden en vul indien nodig bij.
 • Olie Verversen: Het gebruik van de aanbevolen motorolie kan de efficiëntie van de motor verbeteren. Regelmatig verversen zorgt ervoor dat de motor soepel draait.
 • Vervang Luchtfilters: Een schoon luchtfilter zorgt ervoor dat de motor efficiënter kan “ademen”, wat het brandstofverbruik ten goede komt.

3. Technologische Hulpmiddelen: Laat Technologie voor Je Werken

Moderne technologie heeft een revolutie teweeggebracht in hoe we rijden, en dat geldt ook voor brandstofbesparing.

 • Apps voor Brandstofprijzen: Er zijn tal van apps beschikbaar die je helpen de goedkoopste brandstofstations in jouw omgeving te vinden. Door regelmatig prijzen te vergelijken, kun je op de lange termijn aanzienlijk besparen.
 • Rij-assistentie: Veel nieuwe auto’s zijn uitgerust met systemen die je helpen zuiniger te rijden, zoals start-stop-systemen of eco-modi die de prestaties van de auto optimaliseren voor brandstofefficiëntie.
 • Routeplanning: Gebruik navigatiesystemen of apps om de meest efficiënte route naar je bestemming te vinden. Minder tijd op de weg betekent minder brandstofverbruik.

4. Denk Vooruit: Plan je Ritten en Bundel Activiteiten

Een beetje planning kan een lange weg gaan als het gaat om brandstofbesparing.

 • Bundel je Ritten: Probeer je taken te groeperen, zodat je minder vaak heen en weer hoeft te rijden. Dit bespaart niet alleen brandstof, maar ook tijd.
 • Vermijd Spitsuren: Files en stop-start verkeer zijn moordend voor je brandstofverbruik. Waar mogelijk, probeer buiten de piekuren te reizen.
 • Carpoolen: Overweeg om met vrienden of collega’s te reizen als jullie dezelfde bestemming hebben. Dit verdeelt niet alleen de kosten, maar helpt ook het milieu.

Concluderend, goedkoop tanken gaat niet alleen over waar je je brandstof koopt, maar ook over hoe je rijdt. Door een combinatie van bewuste rijgewoonten, regelmatig onderhoud, technologische hulpmiddelen en slimme planning, kun je je brandstofkosten aanzienlijk verlagen en tegelijkertijd genieten van de open weg.

12 tips om je brandstofverbruik te verminderen

Problemen met kwaliteit bij brandstofpompen

Nauwelijks problemen met brandstofpompen

Uit duizenden controles in 2017, blijkt dat er amper problemen zijn met de kwaliteit of de volumes van brandstof.

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters: “Consumenten vermoeden weleens dat het volume dat getankt wordt, lager is dan het volume dat de brandstofpomp aangeeft. Ook worden problemen met voertuigen soms toegeschreven aan de kwaliteit van de brandstof. Uit duizenden controles die in 2017 werden uitgevoerd, blijkt echter dat er nauwelijks problemen zijn met de hoeveelheid brandstof en de kwaliteit ervan. Consumenten kunnen dus gerust zijn over de kwaliteit en de volumes van de brandstof die ze tanken.”

Ieder jaar controleert de FOD Economie duizenden brandstofpompen en brandstoftanks. Daarbij wordt nagegaan of de pompen de juiste volumes aangeven en of de brandstoffen aan alle wettelijke kwaliteitsvereisten voldoen.

Kwaliteit

brandstofprijzen vergelijken benzineIn 2017 werden 12.110 brandstofmonsters verzameld door de Dienst Kwaliteit van de Aardolieproducten (Fapetro). Het ging om monsters bij tankstations, bij particulieren en ondernemingen en bij depots. In 96,3 procent van de gevallen waren de monsters conform met de normen. Er wordt bovendien geen kwaliteitsverschil vastgesteld tussen de goedkopere brandstoffen en de andere brandstoffen.

Wanneer een monster niet conform is moet de onderneming die het distributiepunt uitbaat, instaan voor de kosten van de analyse. Drie weken later wordt dan opnieuw een monster genomen.

Naast de controles kwam in 2017 slechts één klacht binnen bij de Dienst Kwaliteit van de Aardolieproducten. Een particulier vermoedde dat een motorprobleem het gevolg van slechte brandstof. Er werd een monster genomen van de brandstof, maar de analyse bracht geen non-conformiteit aan het licht.

Kwaliteit van brandstof: problemen situeren zich vooral bij de volgende parameters:

• Diesel: vlampunt, zwavelgehalte, oxidatiestabiliteit, EMAG-gehalte;
• Benzine: dampspanning;
• Gasolie voor verwarming/extra dieselolie: het zwavelgehalte;
• Lampolie: het vlampunt.

Volumes

2.962 brandstofpompen, inclusief LPG-pompen, werden in 2017 gecontroleerd door de Metrologische Dienst. Er werd nagegaan of de volumes die de pompen aangeven, correct waren. 96,1 procent van de pompen waren volledig in orde. In 115 gevallen werd een waarschuwing, minnelijke schikking of pro justitia opgesteld omdat de pompen niet uitgerust waren met een (geijkte) herleidingsinrichting voor temperatuur of omdat de herleidingsinrichting niet was ingeschakeld. De herleidingsinrichting zorgt voor een standaardisering in de meting die het effect van temperatuurverschillen op de getankte hoeveelheid brandstof neutraliseert.

Klachten

Naast de controles behandelde de Metrologische Dienst 7 klachten in verband met een onjuist gemeten volumes. Alle klachten waren ongegrond.

Verkeerde brandstof tanken

Belgen tanken verkeerd door verstrooidheid & vermoeidheid. De verkeerde brandstof tanken, het is iets wat ons allemaal kan overkomen en vaak zijn de gevolgen niet min.

Uit een rondvraag van onafhankelijk onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van Q8 Petroleum België blijkt dat 9% van alle Belgen al eens verkeerd getankt heeft! Verstrooidheid (69%) en vermoeidheid (10%) vormen hiervoor de belangrijkste redenen, nipt gevolgd door niet goed weten welke brandstof er precies in de wagen moet (7%) en tanken in het buitenland (6%).

Opvallend is dat Belgische mannen (11%) vaker al eens foutief getankt hebben dan Belgische vrouwen (6%). Autobestuurders ouder dan 55 jaar vormen bovendien de grootste risicogroep: hiervan tankte reeds 13% al eens een foutieve brandstof. Bestuurders jonger dan 34 jaar hebben dit minder voor: slechts 4% vergistte zich al eens aan de pomp.

Daarnaast zijn er ook opmerkelijke regionale verschillen vast te stellen: autobestuurders uit Wallonië (12%) vergissen zich net iets vaker als het aankomt op het selecteren van de juiste brandstof dan hun collega’s uit Vlaanderen (7%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6%).

Hetzelfde onderzoek is ook in Nederland uitgevoerd en daaruit blijkt dat onze noorderburen net iets vaker in de fout gaan met brandstof: 10% van onze noordburen heeft wel eens de verkeerde brandstof getankt. Net als bij ons is ook bij hen verstrooidheid de grootste oorzaak: 41%. Vermoeidheid speelt in Nederland iin 12% van de gevallen een rol, net als het niet weten welke brandstof er precies in de auto moet.

Verstrooide Belg aan de pomp

De belangrijkste reden voor het zich vergissen aan de pomp is verstrooidheid (69%), gevolgd door vermoeidheid (10%) of niet weten welke brandstof er in de wagen moest (7%). De meer ervaren bestuurder (55+) geeft aan dat bij hen tanken in het buitenland ook vaak de oorzaak was (10%).

Katia Van Bouwel, Brand & Corporate Communications Expert Q8 Petroleum België: “Dat verstrooidheid en vermoeidheid de belangrijkste oorzaken zijn voor verkeerd tanken is geen verrassing: ons leven ziet er vandaag totaal anders uit dan zowat 20 jaar geleden. Het is er een pak drukker op geworden en we rijden bovendien al vaker eens met een andere wagen rond. Tanken in het buitenland kan ook problemen geven aangezien de brandstofnamen daar al eens anders durven te zijn. Ook het rondtrekken met een ongekende huurwagen vormt hier een mogelijk risico.”

Om bestuurders op voorhand te informeren over hun brandstofkeuze en om het risico op het tanken van de verkeerde brandstof in het buitenland te vermijden werkt de Europese Unie momenteel aan een initiatief waarbij in elk Europees tankstation de verschillende brandstoffen telkens met dezelfde uniforme labels aangeduid zouden worden. “Een initiatief dat we van harte toejuichen. Dit kan bestuurders alleen maar helpen telkens de juiste brandstof voor hun wagen te kiezen, ongeacht of ze nu in hun vertrouwde station tanken of de brandstoftank bijvullen in het buitenland”, aldus Katia Van Bouwel, Q8 Petroleum België.

Hoe verkeerd tanken voorkomen?

Om de wat minder aandachtige bestuurder nu al op weg te helpen lijst Q8 Petroleum België 5 handige tips op:

1. Tanken met een vervangwagen of huurwagen? Check dan zeker en vast goed de brandstofvermelding op de brandstofklep alvorens je een brandstof selecteert aan de pomp.

2. Plak een label op je tankdop (fuel warner) en krijg zo bij elke tankbeurt een handige reminder.

3. Controleer voor je start met tanken de kleur van je tankpistool: Belgische tankstations gebruiken meestal zwarte pistolen met zwarte labels om diesel aan te duiden. Groene pistolen met groene labels en witte letters worden dan weer gebruikt voor benzine. Er staan tevens ronde stikkers op de pompen waarbij diesel wordt aangeduid door zwarte labels en benzine door groene labels.

4. Veelvuldig in de fout met een dieselauto? Plaats dan een speciale tankdop die met een benzinevulpistool niet geopend kan worden (zoals deze).

5. Tanken in het buitenland? Informeer je op voorhand over de naam van de brandstof die je wenst te tanken of maak gebruik van enkele handige apps zoals de brandstofwijzer of de even tanken app.

Eerste hulp bij verkeerd tanken
Vergissen is menselijk en dus geeft Q8 Petroleum België ook enkele tips & tricks mee voor die keer wanneer je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch de verkeerde brandstof tanktte:

1. Start de wagen niet en verwittig meteen de pechverhelping: zij zullen langskomen en je tank leegpompen.

2. Stop met tanken van zodra je de fout vaststelt maar vul daarna de tank zeker en vast niet bij met de correcte brandstof. Verwittig de pechverhelping die je tank zal komen leegpompen.

3. Indien je de fout onderweg vaststelt: stop meteen met rijden, parkeer je op een veilige plek en verwittig onmiddellijk de pechverhelping.

q8

Q8 Belgium is één van de grootste brandstofspelers op de Belgische markt. Momenteel beschikt Q8 Belgium over meer dan 400 tankstations, waarvan 3 CNG stations. Q8 Belgium heeft een sterke samenwerking opgebouwd met Delhaize voor de realisatie van de Shop & Go “convenience stores”, een gemakkelijk, nabij en snel winkelalternatief. Momenteel telt Q8 om en bij de 100 Shop & Go’s in België. Daarnaast werkt Q8 Belgium ook samen met Panos; een samenwerking die resulteert in meer dan 90 Q8 tankstations met Panos corner waar verse broodjes en viennoiserie te verkrijgen zijn. Sinds maart 2015 ging Q8 ook een partnership met Nespresso aan waarbij in meer dan 130 Q8 stations bezoekers kunnen genieten van een overheerlijk kopje koffie.

Q8 Belgium heeft 35 International Diesel Services (IDS) stations in België, speciaal gericht op de transportsector. Naast de verkoop van brandstoffen is Q8 Belgium ook actief op de markt van de productie, marketing en verkoop van Q8-smeermiddelen. Q8 Belgium levert ook brandstoffen aan de professionele eindverbruiker en aan resellers. Daarnaast produceert en verkoopt Q8 tevens “special products”, waaronder bitumen.

Sterke daling mazoutprijzen deze zomer

goedkoop tanken brandstoffen

Sterke daling mazoutprijzen deze zomer : huidige mazoutprijzen op hetzelfde niveau als in 2009.

Sinds het begin van de zomervakantie zijn de mazoutprijzen sterk gedaald. Voor de consument kan dit al gauw een besparing van 150 € opleveren. CEO Francis Wanten: “Comfort Energy merkt dat de consument de prijsdaling heeft opgepikt. In vergelijking met begin van de maand steeg het aantal bestellingen met meer dan 50% voor al onze filialen in de verschillende provincies.”

goedkoop tanken brandstoffenDe officiële prijzen van brandstoffen zijn sterk afhankelijk van de schommelingen op de internationale oliemarkt. Op dit moment is er overal ter wereld een overvloed aan olieaanbod. De meeste olievoorraden op de grote opslagterminals halen al langere tijd recordniveaus. Bovendien blijven Amerika en de OPEC landen op hetzelfde ritme produceren. Bijkomende factor is dat Iran, na het opheffen van de sancties, ook haar olieproductie kan exporteren. Daarnaast daalt de vraag naar olie op macro-economisch niveau door bijvoorbeeld lagere groeicijfers in China. Deze marktomstandigheden zorgen ervoor dat de prijzen dalen.

De olieprijzen voor de Belgische consument naderen de prijzen die we gekend hebben in januari, toen de mazoutprijs onder de 0,5 euro/liter is gedaald. De officiële prijs vanaf 2000 liter was op 01 juli 2015 0,6310 €/l btw incl. De officiële prijs op 7 augustus is momenteel 0,5548 €/l btw incl. Dus een daling van 0,0762 €/l. Voor een bestelling van 2000 liter is dit voor de consument al gauw een daling van 152 euro.

Of de olieprijzen in de toekomst gaan blijven dalen of opnieuw stijgen weet niemand. Zekerheid is wel dat er meer klanten bestellen omdat zij momenteel aan heel goedkope tarieven zitten. Bron: COMFORT ENERGY NV

Mogelijkheden voor goedkoop tanken

goedkoop tanken brandstofprijzen

Mogelijkheden voor goedkoop tanken

Geld besparen op het autorijden, maar hoe dan? Het antwoord is goedkoop tanken. Er zijn een aantal mogelijkheden waarbij goedkoop tanken echt mogelijk wordt gemaakt. Allereerst dien je er op te letten dat je je auto goed blijft onderhouden en zuinig blijft rijden. Maar er is nog meer waardoor je geld kunt besparen en dat is zorgen dat je op de hoogte bent van de actuele brandstofprijzen van zowel benzine, diesel als LPG.

Als je de prijzen kent, kun je de tankstations onderling vergelijken en weet jij waar de laagste brandstofprijzen gelden. Bekijk dan ook of dat er nog kortingen zijn en zo ja, maak daar dan ook gebruik van. Bij goedkoop tanken moet je geen kilometers omrijden, let op welke tankstations er bij je in de buurt zijn en vergelijk deze. Misschien kom je wanneer je naar je werk rijdt wel een tankstation tegen waar je kunt profiteren van écht goedkoop tanken. Tank dan als je naar je werk rijdt of wanneer je terug komt. Je hoeft dan niet extra te rijden om te tanken én je kunt goedkoop tanken.

Goedkoop tanken met tankkaart

Een andere optie om goedkoop te tanken is door een tankkaart te gebruiken. Dit is een kaart die je geeft wanneer je betaalt, en dan kun je extra korting krijgen van een paar eurocent per liter. Soms is deze korting nog bovenop de korting die al automatisch aan alle klanten wordt gegeven. Hierdoor kun je dus nog meer geld besparen en extra goedkoop tanken. Let goed op dat je voor jezelf goed op een rijtje hebt staan waar je op moet letten:
– Hoe duur is de brandstof?
– Waar kan ik tanken?
– Welke korting geldt er bij het tanken?
– Is extra goedkoop tanken mogelijk met een tankkaart?
– Heb ik al een tankkaart? Zo niet, hoe kan ik deze aanvragen?

Het kan allemaal erg gemakkelijk, de tankkaart heb je zo aangevraagd. Meestal hoef je maar wat basisgegevens in te vullen en dan kan het goedkoop tanken meteen beginnen! Als jij ook geld wilt besparen en je wilt daar zo snel mogelijk mee beginnen, maak dan de keuze en zorg dat jij ook een tankkaart hebt (en leg die in de auto, zodat je deze kaart altijd bij je hebt) en alle brandstofprijzen en kortingen goed in de gaten houdt. Je hoeft er niet zoveel voor te doen, maar het kan je wel veel geld besparen als je nu denkt aan goedkoop tanken.

Waar kun jij goedkoop tanken?

kaart goedkoop tanken

Waar kun jij goedkoop tanken?

Ben je benieuwd waar je goedkoop kunt tanken? Bekijk dan bij je in de buurt eens welke tankstations er allemaal zijn. Misschien rijd je er wel dagelijks langs en let je niet zo goed op de brandstofprijzen. Maar wanneer je er op gaat letten dan zie je vanzelf waar goedkoop tanken echt goedkoper is. Soms denk je wat zijn de prijzen laag, of wat bieden ze een flinke korting aan, vergelijk de brandstofprijs en de korting in zijn totaliteit eens met die van een ander tankstation. Hoe kijk je er dan tegenaan? Op deze manier kom je er pas echt achter waar goedkoop tanken ook echt veel goedkoper is. Dit kost je niet zoveel moeite en tijd, maar het levert je wel veel geld op. Het is dan ook de moeite waard om te bekijken waar goedkoop tanken bij jou in de regio kan, zodat je iedere tankbeurt weer, ongeacht wat en hoeveel je gaat tanken, goedkoper uit bent en geld kunt besparen.

Brandstofprijzen vergelijken en goedkoop tanken

Als je het mensen zou vragen, dan willen zij allemaal besparen op de kosten van het autorijden en dan vooral op de brandstofprijzen. Het leven is al duur genoeg en daarom ben je op zoek naar manieren van goedkoop tanken. Groot gelijk! Je kunt om te beginnen zuinig rijden, want daarmee kun je al besparen op de brandstofkosten. Ook wanneer je een zuinige auto hebt kun je besparen. Een auto goed onderhouden en je rijstijl aanpassen helpen mee om brandstof te besparen waardoor je zuiniger rijdt. Er is echter nog een manier om te besparen op brandstof, namelijk het vergelijken van de prijzen van diverse tankstations bij je in de buurt.

 

tankkaartAls je kiest voor goedkoop tanken, vraag dan naar een tankkaart. Dan krijg je vaak per liter een mooie korting bijvoorbeeld zes eurocent of meer. Dit is dus per tankbeurt een paar euro korting en reken dan eens uit hoeveel dat per jaar zal zijn! Dat is de moeite waard dus een van de opties van goedkoop tanken is de tankkaart gebruiken. Deze kun je bij een tankstation aanvragen en vaak ook bij meerdere tankstations gebruiken. Het enige wat je hoeft te doen is wat gegevens invullen en dan kan hij gebruikt worden. Ook al zou je maar een paar keer per maand tanken, iedere keer dat je gaat tanken ervaar je wat goedkoop tanken inhoudt. Als jij ook geld wilt besparen, vraag dan vandaag nog de tankkaart aan, zodat jij meteen kunt beginnen met besparen en kiest voor goedkoop tanken.

Goedkoop tanken met een tankkaart

tankkaart

Goedkoop tanken met een tankkaart

Als je gaat tanken, dan kun je daarbij soms gebruik maken van een tankkaart. Met deze kaart profiteer je van goedkoop tanken. Veel mensen zijn daar naar op zoek, jij ook? Bekijk dan nu bij het tankstation in jouw buurt of dat daar ook een tankkaart wordt aangeboden. Daardoor kun je voor een aantal eurocenten per liter goedkoper tanken. Dit kan soms wel oplopen tot elf eurocent of meer goedkoper per liter! Reken maar eens uit wat het je gaat besparen als je iedere week tientallen liters moet tanken.

Vaak denken mensen, een tankkaart is toch niet nodig? Maar wanneer je nagaat hoeveel je daardoor kunt besparen, zie je snel in dat het toch wel degelijk zinvol is. Ook al tank je maar twee of drie keer in de maand, je kunt iedere keer goedkoop tanken. Auto rijden is al duur genoeg, dus het is alleen maar fijn als je wat geld kunt besparen. Vraag daarom ook een tankkaart aan bij het tankstation bij je in de buurt. Meestal kan de kaart meteen geactiveerd worden en bij de eerste tankbeurt al gebruikt worden.

Tankkaart inzetten voor goedkoop tanken

Een tankkaart kan gemakkelijk in worden gezet voor goedkoop tanken. Je hebt misschien al wel veel pasjes, maar dit is echt de moeite waard. Brandstof is vaak erg duur, maar met goedkoop tanken kun je het voor jezelf wel een stukje goedkoper maken. Eigenlijk is een tankkaart voor iedereen interessant. Of dat je nu veel moet tanken of maar af en toe, alle korting is toch mooi meegenomen? Bespaar daarom ook geld als je gaat tanken, zowel op diesel als op benzine. Ga maar eens na per kwartaal of per jaar hoeveel geld jij kunt besparen als je bijvoorbeeld zes eurocent per liter goedkoper kunt tanken. Dit lijkt misschien zo niet veel, maar met vele liters loopt dat toch aardig op.

Iedere euro is mooi meegenomen, dus vraag ook een tankkaart aan zodat goedkoop tanken ook voor jou mogelijk is. De voordelen liegen er niet om, je kunt er echt meteen gebruik van maken en het enige wat je hoeft te doen is een kaart aanvragen, een aantal gegevens invullen en je bent klaar. Een kleine moeite en een flinke besparing, jij wilt toch ook goedkoop tanken? Wacht dan niet langer maar onderneem vandaag nog actie!

Goedkoop tanken in je buurt

goedkoop tanken pompstation

Goedkoop tanken in je buurt

Als je een auto hebt, dan kost dat veel geld. Denk hierbij aan de autoverzekeringen, wegenbelasting, onderhoud, afschrijving en het tanken van brandstof. Hoe meer je rijdt, hoe duurder het zal zijn. Sommige mensen moeten een aantal keren in de week tanken. Daardoor ga je vanzelf op zoek naar manieren waardoor goedkoop tanken mogelijk is.

Waar kun je bij jou in de buurt goedkoop tanken?

Er zijn een paar manieren om daar snel achter te komen. Je kunt namelijk op de borden bij het tankstation zien wat de brandstofprijzen zijn. Soms heb je een pasje en kun je korting krijgen of sparen voor flinke kortingen. Onthoud de prijzen of schrijf ze op. Hierdoor ga je namelijk ontdekken waar goedkoop tanken ook echt het goedkoopst is. De brandstofprijzen veranderen dan wel continu, maar als je eenmaal een tankstation hebt gevonden waar je goedkoop kunt tanken, dan is de kans groot dat dat hier ook zo zal blijven (wanneer je de prijzen vergelijkt). Er zijn altijd een aantal tankstations die er uitspringen qua prijzen. Je bent op zoek naar goedkoop tanken in jouw buurt, want autorijden is al duur genoeg.

Zo kun je goedkoop tanken in jouw regio

Je wilt goedkoop tanken in jouw buurt, dit kan. Zorg dat je weet waar je kunt tanken, vergelijk dan de prijzen met elkaar en zorg dat je dit in de gaten blijft houden. Je kunt ook eens navragen of dat er tankkaarten zijn. Deze bieden je namelijk vaak een extra korting of je kunt sparen voor mooie kortingen op artikelen of op tankbeurten. Dit is echter per tankstation wisselend dus zorg dat je je daarover goed laat informeren. Het scheelt soms een paar eurocent per liter, maar als je tientallen liters in de week nodig hebt, kun je hierdoor veel geld besparen en dus goedkoop tanken.

Probeer zo goedkoop mogelijk te tanken en houd daarom de prijzen goed in de gaten. Ga niet een extra ritje of omweg maken omdat je tientallen kilometers verderop goedkoper kunt tanken, ook dit kost namelijk tijd en geld.

Bekijk in jouw regio waar je goedkoop kunt tanken en dan kun je daar al veel geld mee besparen, iedere tankbeurt weer.

Let ook goed op de acties die er mogelijk zijn en of dat er een tankkaart is, allemaal weer mooi meegenomen als je kiest voor goedkoop tanken.

Brandstofprijzen vergelijken

brandstofprijzen vergelijken benzine

Brandstofprijzen vergelijken en goedkoop tanken

Auto rijden is duur, daarom is het goed om te bekijken hoe je daarop geld kunt besparen. Geld besparen kan door naar de brandstofprijzen te kijken. Je kunt namelijk goedkoop tanken en dat kan gemakkelijker dan je denkt! Als je namelijk de brandstofprijzen met elkaar gaat vergelijken, heb je snel zicht waar je het beste kunt tanken. Soms kan dat ook zonder tankkaart en krijgt iedereen dezelfde korting aangeboden. Het zou ook kunnen dat je met de tankkaart nog een extra korting krijgt en dat is dan nog eens extra mooi meegenomen, extra goedkoop tanken dus. Maak er ook gebruik van, want je kunt wel teveel betalen, maar waarom zou je dat doen als het niet nodig is? Als je een tankkaart wordt aangeboden, je tankt er vaker, profiteer daar dan van. Je bent namelijk iedere tankbeurt veel goedkoper uit en dat is alleen maar gunstig. Je kunt daardoor iedere keer weer goedkoop tanken, of dat je tien liter tankt of veertig liter.

Belang van goedkoop tanken

Goedkoop tanken heb je deels zelf in de hand. Je kunt geen invloed uitoefenen op de vaste brandstofprijzen, maar wel op de kortingen die je kunt krijgen. Bekijk per tankstation welke kortingen zij je bieden. Soms hebben ze een vaste korting van zoveel eurocent per liter, zowel bij benzine als diesel. Met een tankkaart kan het nog goedkoper tanken zijn. Vraag daarom altijd eens na of dat er mogelijkheden zijn van goedkoper tanken. Het is altijd mooi meegenomen als je iedere keer een paar euro goedkoper uit kunt zijn met het tanken. Je hoeft er niets voor te doen dus altijd even navragen! Als je eenmaal de kortingen kent, dan kun je de brandstofprijzen van de diverse tankstations bij je in de buurt met elkaar vergelijken en weet je waar je het beste kunt tanken.

Sommige mensen gaan in het buitenland tanken, omdat het goedkoper is, maar dan heb je ook de reis en de tijd daar naar toe. Het kan veel gemakkelijker in je eigen buurt. Bekijk daarom ook hoeveel jij hier kunt besparen en profiteer daar van. Een aantal basisgegevens invullen voor een tankkaart en jij kunt altijd goedkoop tanken. Daar profiteer je het hele jaar door van, bij iedere tankbeurt.

Welke autobanden voor lager brandstofverbruik

autobanden energielabelMet goedkoop tanken kan je sparen, maar ook de keuze van autobanden kunnen het brandstofverbruik goedkoper maken. Het brandstofverbruik verminderen is een goede zaak voor het milieu en ook voor je portemonnee.

Met aangepaste autobanden op je wagen kan je sterk het brandstofverbruik van je auto verminderen.

Aangepaste autobanden op je auto zijn zuiniger, veiliger en stiller. De banden bepalen immers mee het brandstofverbruik van een wagen. Het label zegt ook iets over de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld een kortere remafstand bij regenweer, en over de het geluid dat de band produceert tijdens het rijden.

De weerstand die de autobanden op het wegdek ondervinden, bepaalt mee het brandstofverbruik van de wagen. De meest zuinige autobanden krijgen op het label een A-score (groen balkje), de minst zuinige banden een G-score (rood balkje). Het verschil tussen deze twee uiterste klassen is groot: Autobestuurders die kiezen voor A-banden kunnen tot 10% besparen op brandstofkosten. Met een goede set banden die toch tienduizenden kilometers meegaan, kan je enkele honderden euro’s besparen. Zelfs wanneer A-banden bij aanschaf iets duurder zouden uitvallen dan G-banden, wordt het verschil ongetwijfeld terugverdiend.

Uit onderzoek blijkt bovendien dat bijna één op de drie Vlamingen gehinderd wordt door geluid, onder meer door het wegverkeer.

Vanaf snelheden boven de 40 à 50 km per uur zijn de banden daarbij de belangrijkste geluidsbron van een personenwagen. Het bandenlabel geeft nu die informatie zeer visueel aan: een luidspreker symboliseert het geluid en drie streepjes gegeven aan hoeveel geluid de band maakt. Hoe minder streepjes, hoe stiller. De stilste categorie (één streepje ) is 3 tot 6 dB stiller dan de lawaaierigste groep. Zo’n verschil lijkt niet veel, maar komt overeen met twee tot vier keer minder lawaai.

Bandenverkopers zijn vanaf 1 november 2012 verplicht hun klanten te informeren over een aantal belangrijke parameters van de autobanden zoals de rolweerstand ( lager brandstofverbruik ), grip op nat wegdek en rolgeluid. Het nieuwe bandenlabel helpt u bij het kiezen van de meest zuinige, verkeersveilige en stille band. Het bandenlabel is te vergelijken met het energielabel op koelkasten en wasmachines.

Europa bepaalt nauwgezet hoe bandenfabrikanten de scores van hun banden moeten bepalen en hoe ze daarover moeten communiceren. Zo werden er zorgvuldige testprocedures uitgewerkt. Het label moet zichtbaar zijn op een sticker die op de band is gekleefd of voor de koper goed zichtbaar zijn op een etiket of affiche dicht bij de banden. Bovendien moet de labelinformatie vermeld worden op de factuur of in een informatiefolder gevoegd bij de factuur.

Voor de verkeersveiligheid van de bestuurder, zijn passagiers en de andere weggebruikers is het cruciaal dat een autoband een goede grip heeft op het wegdek. Hoe beter de grip op nat wegdek, hoe korter de remafstand bij regenweer. Ook dit kenmerk wordt op het bandenlabel uitgedrukt in klassen van A tot G, waarbij de banden uit klasse A de beste grip op nat wegdek hebben en die uit klasse G de slechtste grip. Het verschil tussen deze twee uitersten kan levensbelangrijk zijn: wanneer op een natte weg wordt geremd vanaf een snelheid van 80 km/h, staat een wagen op A-banden 18 meter eerder stil dan diezelfde wagen op G-banden. Het nieuwe Europese kwaliteitslabel voor autobanden vloeit voort uit een Europese richtlijn.