Problemen met kwaliteit bij brandstofpompen

Nauwelijks problemen met brandstofpompen

Uit duizenden controles in 2017, blijkt dat er amper problemen zijn met de kwaliteit of de volumes van brandstof.

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters: “Consumenten vermoeden weleens dat het volume dat getankt wordt, lager is dan het volume dat de brandstofpomp aangeeft. Ook worden problemen met voertuigen soms toegeschreven aan de kwaliteit van de brandstof. Uit duizenden controles die in 2017 werden uitgevoerd, blijkt echter dat er nauwelijks problemen zijn met de hoeveelheid brandstof en de kwaliteit ervan. Consumenten kunnen dus gerust zijn over de kwaliteit en de volumes van de brandstof die ze tanken.”

Ieder jaar controleert de FOD Economie duizenden brandstofpompen en brandstoftanks. Daarbij wordt nagegaan of de pompen de juiste volumes aangeven en of de brandstoffen aan alle wettelijke kwaliteitsvereisten voldoen.

Kwaliteit

brandstofprijzen vergelijken benzineIn 2017 werden 12.110 brandstofmonsters verzameld door de Dienst Kwaliteit van de Aardolieproducten (Fapetro). Het ging om monsters bij tankstations, bij particulieren en ondernemingen en bij depots. In 96,3 procent van de gevallen waren de monsters conform met de normen. Er wordt bovendien geen kwaliteitsverschil vastgesteld tussen de goedkopere brandstoffen en de andere brandstoffen.

Wanneer een monster niet conform is moet de onderneming die het distributiepunt uitbaat, instaan voor de kosten van de analyse. Drie weken later wordt dan opnieuw een monster genomen.

Naast de controles kwam in 2017 slechts één klacht binnen bij de Dienst Kwaliteit van de Aardolieproducten. Een particulier vermoedde dat een motorprobleem het gevolg van slechte brandstof. Er werd een monster genomen van de brandstof, maar de analyse bracht geen non-conformiteit aan het licht.

Kwaliteit van brandstof: problemen situeren zich vooral bij de volgende parameters:

• Diesel: vlampunt, zwavelgehalte, oxidatiestabiliteit, EMAG-gehalte;
• Benzine: dampspanning;
• Gasolie voor verwarming/extra dieselolie: het zwavelgehalte;
• Lampolie: het vlampunt.

Volumes

2.962 brandstofpompen, inclusief LPG-pompen, werden in 2017 gecontroleerd door de Metrologische Dienst. Er werd nagegaan of de volumes die de pompen aangeven, correct waren. 96,1 procent van de pompen waren volledig in orde. In 115 gevallen werd een waarschuwing, minnelijke schikking of pro justitia opgesteld omdat de pompen niet uitgerust waren met een (geijkte) herleidingsinrichting voor temperatuur of omdat de herleidingsinrichting niet was ingeschakeld. De herleidingsinrichting zorgt voor een standaardisering in de meting die het effect van temperatuurverschillen op de getankte hoeveelheid brandstof neutraliseert.

Klachten

Naast de controles behandelde de Metrologische Dienst 7 klachten in verband met een onjuist gemeten volumes. Alle klachten waren ongegrond.

Verkeerde brandstof tanken

Belgen tanken verkeerd door verstrooidheid & vermoeidheid. De verkeerde brandstof tanken, het is iets wat ons allemaal kan overkomen en vaak zijn de gevolgen niet min.

Uit een rondvraag van onafhankelijk onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van Q8 Petroleum België blijkt dat 9% van alle Belgen al eens verkeerd getankt heeft! Verstrooidheid (69%) en vermoeidheid (10%) vormen hiervoor de belangrijkste redenen, nipt gevolgd door niet goed weten welke brandstof er precies in de wagen moet (7%) en tanken in het buitenland (6%).

Opvallend is dat Belgische mannen (11%) vaker al eens foutief getankt hebben dan Belgische vrouwen (6%). Autobestuurders ouder dan 55 jaar vormen bovendien de grootste risicogroep: hiervan tankte reeds 13% al eens een foutieve brandstof. Bestuurders jonger dan 34 jaar hebben dit minder voor: slechts 4% vergistte zich al eens aan de pomp.

Daarnaast zijn er ook opmerkelijke regionale verschillen vast te stellen: autobestuurders uit Wallonië (12%) vergissen zich net iets vaker als het aankomt op het selecteren van de juiste brandstof dan hun collega’s uit Vlaanderen (7%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6%).

Hetzelfde onderzoek is ook in Nederland uitgevoerd en daaruit blijkt dat onze noorderburen net iets vaker in de fout gaan met brandstof: 10% van onze noordburen heeft wel eens de verkeerde brandstof getankt. Net als bij ons is ook bij hen verstrooidheid de grootste oorzaak: 41%. Vermoeidheid speelt in Nederland iin 12% van de gevallen een rol, net als het niet weten welke brandstof er precies in de auto moet.

Verstrooide Belg aan de pomp

De belangrijkste reden voor het zich vergissen aan de pomp is verstrooidheid (69%), gevolgd door vermoeidheid (10%) of niet weten welke brandstof er in de wagen moest (7%). De meer ervaren bestuurder (55+) geeft aan dat bij hen tanken in het buitenland ook vaak de oorzaak was (10%).

Katia Van Bouwel, Brand & Corporate Communications Expert Q8 Petroleum België: “Dat verstrooidheid en vermoeidheid de belangrijkste oorzaken zijn voor verkeerd tanken is geen verrassing: ons leven ziet er vandaag totaal anders uit dan zowat 20 jaar geleden. Het is er een pak drukker op geworden en we rijden bovendien al vaker eens met een andere wagen rond. Tanken in het buitenland kan ook problemen geven aangezien de brandstofnamen daar al eens anders durven te zijn. Ook het rondtrekken met een ongekende huurwagen vormt hier een mogelijk risico.”

Om bestuurders op voorhand te informeren over hun brandstofkeuze en om het risico op het tanken van de verkeerde brandstof in het buitenland te vermijden werkt de Europese Unie momenteel aan een initiatief waarbij in elk Europees tankstation de verschillende brandstoffen telkens met dezelfde uniforme labels aangeduid zouden worden. “Een initiatief dat we van harte toejuichen. Dit kan bestuurders alleen maar helpen telkens de juiste brandstof voor hun wagen te kiezen, ongeacht of ze nu in hun vertrouwde station tanken of de brandstoftank bijvullen in het buitenland”, aldus Katia Van Bouwel, Q8 Petroleum België.

Hoe verkeerd tanken voorkomen?

Om de wat minder aandachtige bestuurder nu al op weg te helpen lijst Q8 Petroleum België 5 handige tips op:

1. Tanken met een vervangwagen of huurwagen? Check dan zeker en vast goed de brandstofvermelding op de brandstofklep alvorens je een brandstof selecteert aan de pomp.

2. Plak een label op je tankdop (fuel warner) en krijg zo bij elke tankbeurt een handige reminder.

3. Controleer voor je start met tanken de kleur van je tankpistool: Belgische tankstations gebruiken meestal zwarte pistolen met zwarte labels om diesel aan te duiden. Groene pistolen met groene labels en witte letters worden dan weer gebruikt voor benzine. Er staan tevens ronde stikkers op de pompen waarbij diesel wordt aangeduid door zwarte labels en benzine door groene labels.

4. Veelvuldig in de fout met een dieselauto? Plaats dan een speciale tankdop die met een benzinevulpistool niet geopend kan worden (zoals deze).

5. Tanken in het buitenland? Informeer je op voorhand over de naam van de brandstof die je wenst te tanken of maak gebruik van enkele handige apps zoals de brandstofwijzer of de even tanken app.

Eerste hulp bij verkeerd tanken
Vergissen is menselijk en dus geeft Q8 Petroleum België ook enkele tips & tricks mee voor die keer wanneer je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch de verkeerde brandstof tanktte:

1. Start de wagen niet en verwittig meteen de pechverhelping: zij zullen langskomen en je tank leegpompen.

2. Stop met tanken van zodra je de fout vaststelt maar vul daarna de tank zeker en vast niet bij met de correcte brandstof. Verwittig de pechverhelping die je tank zal komen leegpompen.

3. Indien je de fout onderweg vaststelt: stop meteen met rijden, parkeer je op een veilige plek en verwittig onmiddellijk de pechverhelping.

q8

Q8 Belgium is één van de grootste brandstofspelers op de Belgische markt. Momenteel beschikt Q8 Belgium over meer dan 400 tankstations, waarvan 3 CNG stations. Q8 Belgium heeft een sterke samenwerking opgebouwd met Delhaize voor de realisatie van de Shop & Go “convenience stores”, een gemakkelijk, nabij en snel winkelalternatief. Momenteel telt Q8 om en bij de 100 Shop & Go’s in België. Daarnaast werkt Q8 Belgium ook samen met Panos; een samenwerking die resulteert in meer dan 90 Q8 tankstations met Panos corner waar verse broodjes en viennoiserie te verkrijgen zijn. Sinds maart 2015 ging Q8 ook een partnership met Nespresso aan waarbij in meer dan 130 Q8 stations bezoekers kunnen genieten van een overheerlijk kopje koffie.

Q8 Belgium heeft 35 International Diesel Services (IDS) stations in België, speciaal gericht op de transportsector. Naast de verkoop van brandstoffen is Q8 Belgium ook actief op de markt van de productie, marketing en verkoop van Q8-smeermiddelen. Q8 Belgium levert ook brandstoffen aan de professionele eindverbruiker en aan resellers. Daarnaast produceert en verkoopt Q8 tevens “special products”, waaronder bitumen.

Waar kun jij goedkoop tanken?

kaart goedkoop tanken

Waar kun jij goedkoop tanken?

Ben je benieuwd waar je goedkoop kunt tanken? Bekijk dan bij je in de buurt eens welke tankstations er allemaal zijn. Misschien rijd je er wel dagelijks langs en let je niet zo goed op de brandstofprijzen. Maar wanneer je er op gaat letten dan zie je vanzelf waar goedkoop tanken echt goedkoper is. Soms denk je wat zijn de prijzen laag, of wat bieden ze een flinke korting aan, vergelijk de brandstofprijs en de korting in zijn totaliteit eens met die van een ander tankstation. Hoe kijk je er dan tegenaan? Op deze manier kom je er pas echt achter waar goedkoop tanken ook echt veel goedkoper is. Dit kost je niet zoveel moeite en tijd, maar het levert je wel veel geld op. Het is dan ook de moeite waard om te bekijken waar goedkoop tanken bij jou in de regio kan, zodat je iedere tankbeurt weer, ongeacht wat en hoeveel je gaat tanken, goedkoper uit bent en geld kunt besparen.

Brandstofprijzen vergelijken en goedkoop tanken

Als je het mensen zou vragen, dan willen zij allemaal besparen op de kosten van het autorijden en dan vooral op de brandstofprijzen. Het leven is al duur genoeg en daarom ben je op zoek naar manieren van goedkoop tanken. Groot gelijk! Je kunt om te beginnen zuinig rijden, want daarmee kun je al besparen op de brandstofkosten. Ook wanneer je een zuinige auto hebt kun je besparen. Een auto goed onderhouden en je rijstijl aanpassen helpen mee om brandstof te besparen waardoor je zuiniger rijdt. Er is echter nog een manier om te besparen op brandstof, namelijk het vergelijken van de prijzen van diverse tankstations bij je in de buurt.

 

tankkaartAls je kiest voor goedkoop tanken, vraag dan naar een tankkaart. Dan krijg je vaak per liter een mooie korting bijvoorbeeld zes eurocent of meer. Dit is dus per tankbeurt een paar euro korting en reken dan eens uit hoeveel dat per jaar zal zijn! Dat is de moeite waard dus een van de opties van goedkoop tanken is de tankkaart gebruiken. Deze kun je bij een tankstation aanvragen en vaak ook bij meerdere tankstations gebruiken. Het enige wat je hoeft te doen is wat gegevens invullen en dan kan hij gebruikt worden. Ook al zou je maar een paar keer per maand tanken, iedere keer dat je gaat tanken ervaar je wat goedkoop tanken inhoudt. Als jij ook geld wilt besparen, vraag dan vandaag nog de tankkaart aan, zodat jij meteen kunt beginnen met besparen en kiest voor goedkoop tanken.

Goedkoop tanken in je buurt

goedkoop tanken pompstation

Goedkoop tanken in je buurt

Als je een auto hebt, dan kost dat veel geld. Denk hierbij aan de autoverzekeringen, wegenbelasting, onderhoud, afschrijving en het tanken van brandstof. Hoe meer je rijdt, hoe duurder het zal zijn. Sommige mensen moeten een aantal keren in de week tanken. Daardoor ga je vanzelf op zoek naar manieren waardoor goedkoop tanken mogelijk is.

Waar kun je bij jou in de buurt goedkoop tanken?

Er zijn een paar manieren om daar snel achter te komen. Je kunt namelijk op de borden bij het tankstation zien wat de brandstofprijzen zijn. Soms heb je een pasje en kun je korting krijgen of sparen voor flinke kortingen. Onthoud de prijzen of schrijf ze op. Hierdoor ga je namelijk ontdekken waar goedkoop tanken ook echt het goedkoopst is. De brandstofprijzen veranderen dan wel continu, maar als je eenmaal een tankstation hebt gevonden waar je goedkoop kunt tanken, dan is de kans groot dat dat hier ook zo zal blijven (wanneer je de prijzen vergelijkt). Er zijn altijd een aantal tankstations die er uitspringen qua prijzen. Je bent op zoek naar goedkoop tanken in jouw buurt, want autorijden is al duur genoeg.

Zo kun je goedkoop tanken in jouw regio

Je wilt goedkoop tanken in jouw buurt, dit kan. Zorg dat je weet waar je kunt tanken, vergelijk dan de prijzen met elkaar en zorg dat je dit in de gaten blijft houden. Je kunt ook eens navragen of dat er tankkaarten zijn. Deze bieden je namelijk vaak een extra korting of je kunt sparen voor mooie kortingen op artikelen of op tankbeurten. Dit is echter per tankstation wisselend dus zorg dat je je daarover goed laat informeren. Het scheelt soms een paar eurocent per liter, maar als je tientallen liters in de week nodig hebt, kun je hierdoor veel geld besparen en dus goedkoop tanken.

Probeer zo goedkoop mogelijk te tanken en houd daarom de prijzen goed in de gaten. Ga niet een extra ritje of omweg maken omdat je tientallen kilometers verderop goedkoper kunt tanken, ook dit kost namelijk tijd en geld.

Bekijk in jouw regio waar je goedkoop kunt tanken en dan kun je daar al veel geld mee besparen, iedere tankbeurt weer.

Let ook goed op de acties die er mogelijk zijn en of dat er een tankkaart is, allemaal weer mooi meegenomen als je kiest voor goedkoop tanken.